Rekvizīti un kontaktinformācija

EVTA.LV-LDSA European voice teachers association Latvijas dziedāšanas skolotāju asociācija

Juridiskā adrese: Latgales iela 260 k6-48, Rīga, LV-1063, Latvija

Reģistrācijas numurs: 40008108376

Bankas rekvizīti

AS "SEB banka",
nosaukums bankā: EVTA.LV-LDSA
konta numurs: LV65UNLA0050009582020
kods: UNLALV2X

Pārskaitījuma informācijā, lūdzu, norādīt: "biedra nauda", "iestāšanās maksa" vai citu atbilstošu maksājuma pamatojumu

 

E-pasts: ldsa [at] evta-ldsa.lv

Mūsu Facebook lapa