LDSA goda biedri

Antra Jankava,
LDSA valdes priekšsēdētāja 2007-2022

Zigrīda Krīgere,
LDSA līdzdibinātāja un valdes locekle 2006-2022